Collegiale opvang en nazorg

Een training-met-impact van 3 dagen (2 opeenvolgende dagen basistraining <4/5 dd> en een vervolgtraining van 1 dag) over de gevolgen van het meemaken van agressie en andere traumatische ervaringen, het verloop van de verwerking hiervan en de wijze waarop collega’s elkaar kunnen ondersteunen bij deze verwerking.

Ook een teamgerichte training op maat is mogelijk.

De training wordt verzorgd door Frank van As en een co-trainer/coach/acteur.

 

doelgroep

Medewerkers die vanwege de aard van hun functie te maken (kunnen) hebben met de gevolgen van conflictsituaties, intimidaties, verbaal en/of fysiek geweld, (verkeers)ongevallen of andere traumatische ervaringen.

De training richt zich op verwerkingsprocessen en communicatieve vaardigheden die voor een groot deel los staan van specifieke vakinhoudelijke kennis en kunde, maar wel een belangrijke invloed hebben op de wijze waarop medewerkers elkaar kunnen ondersteunen bij de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen op het werk.

 

doel

inzicht in het normale verwerkingsproces na het meemaken van een traumatische ervaring

inzicht in de rol van eigen ervaringen

het herkennen van signalen van een gestagneerde verwerking

inzicht in risicofactoren t.a.v. stagnatie van de verwerking

het kunnen bieden van collegiale opvang en nazorg (gespreksvoering en hanteren emoties)

het kennen van de (eigen) grens aan collegiale opvang

inzicht in het concept Collegiaal Bedrijfsopvangteam (BOT)

 

inhoud

het normale verwerkingsproces

eigen ervaringen en het bespreekbaar maken van emoties

signalen van een gestagneerde verwerking

risicofactoren t.a.v. stagnatie van de verwerking

het proces van collegiale opvang en nazorg

contra-indicaties voor het bieden van collegiale opvang en verwijzen

rol van collega’s, leidinggevenden, hulpverleners

opvang voor de opvanger en de knop omzetten

elkaar aanspreken op gedrag en verantwoordelijkheden

het concept Collegiaal Bedrijfsopvangteam (BOT)

 

verwachte resultaten

Na afloop van de training bent u (beter) in staat om:

uw collega’s gestructureerde opvang en nazorg te bieden, met inzicht in het proces van het verwerken van ingrijpende ervaringen

uw eigen ervaringen in een kader te plaatsen en uw grens aan het bieden van opvang en nazorg te herkennen

een verstoord verwerkingsproces en risicofactoren te herkennen en te verwijzen

na incidenten uw eigen sociale ondersteuning te (doen) organiseren

uw collega’s na incidenten betrokken te houden bij het team en de organisatie

klanten, publiek, collega’s respectvol aan te spreken op gedrag en verantwoordelijkheden

gericht (verder) te werken aan uw persoonlijke ontwikkelpunten

 

Frank van As, mei 2018

INFO & CONTACT

info@aspectief.nl

06 5109 6331

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden