Aspectief-coaching: allround begeleiding naar vernieuwing en vervulling

  • een totaalpakket met een doorlooptijd van circa een half jaar en met sessies per 2 tot 4 weken
  • ‘heel de mens’ wordt benaderd vanuit meerdere invalshoeken en met een multidisciplinaire visie
  • werk aan inzicht, vaardigheid en verbinding – soms op locatie van de deelnemer, soms vanuit Apeldoorn: net wat het meest praktisch is

indicatie

De aanleiding om aan dit traject te beginnen is voor de meeste mensen een behoefte aan persoonlijke ontwikkeling, die vaak wordt ingegeven door een belangrijke levens- of werkervaring / verandering. En soms kan het ook een ‘opdracht’ zijn vanuit de werksituatie.

Om het gewenste ontwikkelproces in beweging te brengen wordt gebruik gemaakt van inzichten en ervaringen uit de psychologie: coaching, training, verwerking.

doelen

We gaan aan het werk met individuele doelen. Veel doelen hebben gemeen dat ze verwijzen naar voelen & ervaren en naar patronen & gedrag in relatie tot anderen. Soms moet er iets ‘bij’ en vaak is er iets ‘af’ nodig. En regelmatig worden de ‘werkelijk eigen’ doelen geformuleerd na 2 tot 4 sessies.

doorlooptijd en frequentie

veranderprocessen

Het woord vertelt de paradox eigenlijk al: het is ‘ver’ (van mij) en het zijn ‘anderen’ die zouden moeten veranderen.. toch komt het er in dit traject juist op aan dat het dichtbij komt en dat de focus ligt bij de eigen ontwikkeling.

tempo

De snelheid waarin het ontwikkelproces zich zal voltrekken (want dat zal het 🙂 verschilt sterk per persoon en ook per fase. Soms is er een daverende start en een lastige middenfase en soms komt het proces geleidelijk op gang en kan het steeds sneller gaan. In de regel onderscheiden we een startperiode van 4 tot 12 weken, een doorwerkperiode van 2 tot 4 maanden en een fase van onderhoud en verdieping van 4 tot 6 maanden waarin de sessies minder frequent (kunnen) worden. En het komt ook voor dat alles veel sneller gaat!

regie

Alle beslissingen worden uiteindelijk door jezelf genomen. Ik kijk mee, denk mee, voel mee en adviseer soms. De ervaring leert dat het is aan te raden van start te gaan met sessies per 2 weken, soms elke week en af te bouwen met sessies per 4 weken, soms 6 weken. De optimale frequentie in de middenfase is sterk afhankelijk van indicatie en eigen doelen. Het totale proces zal zich in circa 6 maanden voltrekken.

inzicht

psychologie

Het traject richt zich op het inzetten van eerder verworven inzichten en ervaringen, soms aangevuld met nieuwe informatie, soms door reeds bestaande kennis in een nieuw praktisch toepasbaar licht te zien.

En soms kan het belangrijk zijn aandacht te geven aan verwerkingsprocessen die kunnen verwijzen naar levensgebeurtenissen met impact, zoals bijvoorbeeld een scheiding of een traumatische gebeurtenis.

lichaamswerk

Onmisbare inzichten rond non-verbale communicatie en de wijze waarop ons lichaam nooit liegt en ons feedback geeft over het effect van ons handelen worden waar nodig aangeboden of teruggehaald.

spiritualiteit

In het bewustwordingsproces waarin we dichter bij onze kern komen en daardoor meer in onze authenticiteit en kracht, ervaren we vaak ook een spirituele dimensie. Vragen als ‘wie ben ik’ en ‘waarom zijn we hier’ worden vaak (meestal zelfs ongevraagd) beantwoord op ervaringsniveau – meer dan op rationeel of verbaal niveau. We ervaren dat in de regel als een diepe innerlijke rust en vertrouwen en de capaciteit om meer in het hier-en-nu te zijn. De verbinding met anderen wordt als heel vervullend en voedend ervaren.

vaardigheden

training

De ervaring leert dat veel deelnemers aan dit traject in het verleden reeds de nodige trainingservaring hebben opgedaan, dat is fijn! We zullen waar nodig uit die bron putten en daarnaast kan het soms nodig blijken eerder eigen gemaakte competenties op te frissen of aan te vullen met technieken waar nu behoefte aan is. En soms wordt dit traject vanaf de start gericht gecombineerd met (onderdelen uit) trainingen op het gebied van bijv. communicatie, leidinggeven, besluitvorming of adviesvaardigheden.

praktijk

Een belangrijk aandachtspunt is bewustwording van welke gedragspatronen, zowel in werk als in de privésituatie, zinvol en gewenst zijn en welke patronen beter kunnen worden aangepast of zelfs helemaal zouden moeten worden doorbroken. We werken ondermeer met oefeningen en soms ook met praktijkopdrachten.

feedback

Terugkoppeling op het effect van eigen gedrag in de praktijk en hier lering uit trekken is goud waard..

We zullen deze bron van leermogelijkheden aanboren door met (meer) gerichte aandacht in de eigen situatie naar feedback te zoeken en daarnaast kan het zinvol zijn te experimenteren met nieuw gedrag in oefensituaties, regelmatig met videofeedback en soms mmv acteur/actrice.

inspiratie en flow

Misschien wel de grootste vervulling die dit traject kan brengen: de ervaring dat het steeds makkelijker en steeds sneller gaat, dat je daar minder hard voor hoeft te werken dan je dacht en dat je met je toekomst wel 10 kanten op kunt. Tegen die tijd krijgen de sessies meer het karakter van uitwisseling en het delen van ervaringen en loopt het traject als zodanig ten einde.

het Paleispark

Indien sessies worden ingevuld vanuit Apeldoorn kan een belangrijk deel van het coaching traject in de buitenlucht worden vormgeven, wandelend door Het Paleispark van Paleis Het Loo. Maar ook op locatie van de deelnemer is altijd wel een prettig rondje te vinden.

het resultaat

Het rendement van deze investering in jezelf laat zich het best duiden als: je wordt hier een mooier mens van. Beter in lijn met jezelf, congruent en uit een stuk. Beter in je werk, effectiever, efficiënter en met meer voldoening. En bovenal beter met anderen, in verbinding en verbondenheid.

Frank van As, mei 2019

INFO & CONTACT

info@aspectief.nl

06 5109 6331

Beveiligingscode:
security code
Vul de beveiligingscode in:

Verzenden